OFERTA

1. UBEZPIECZENIA POJAZDÓW:

OC, AC I NNW


2. UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ:

OD ZALANIA, POŻARU, PRZEPIĘCIA CZY KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM


3. UBEZPIECZENIE FIRMY:

KOMPLEKSOWA OCHRONA MAJĄTKU I WSZELKICH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM FIRMY

 

4. PODRÓŻE

UBEZPIECZENIE OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ


5. UBEZPIECZENIE ROLNE:

BUDYNKI ROLNE, MIENIE, UPRAWY I ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE